Vzpomínky na Jiřího Widimského st.

Original price was: 349 Kč.Current price is: 279 Kč.

Ihned k odběru
Kniha o prof. MUDr. Jiřím Widimském st., DrSc., (1925–2020) nabízí unikátní soubor vzpomínek na tohoto nestora české kardiologie. Jeho působení je spjato s Ústavem pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK), kdysi součástí tzv. Krčských ústavů, spojených v roce 1971 pod hlavičku Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Profesor Jiří Widimský zastával celou řadu funkcí v odborných společnostech. Byl dlouholetým členem České kardiologické a internistické společnosti, čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi i voleným členem České lékařské akademie. Mnoho let byl šéfredaktorem časopisu Cor et Vasa a předsedou redakční rady JAMA-CS.  Jako jeden z mála českých kardiologů se výrazně prosadil i v zahraničí. V letech 1976–1984 byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti, v druhém funkčním období se stal dokonce jejím viceprezidentem. V 70. letech 20. století byl navíc konzultantem WHO. Je autorem přibližně 1 000 odborných publikací a 60 monografií nebo kapitol v monografiích. Řada z nich byla publikována v zahraničí.  V knize jsou uveřejněny fotografie z profesního i soukromého života prof. MUDr. Jiřího Widimského st., DrSc.  

Vybíráme pro Vás

Original price was: 349 Kč.Current price is: 239 Kč.

Kontakt

V případě, že máte o vydání vlastní knihy
a další služby zájem, kontaktujte nás.

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství