Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese

Autor: Ladislav Špaček

Original price was: 499 Kč.Current price is: 399 Kč.

Ihned k odběru
Kniha vede lékaře, sestry a další složky zdravotnické profese ke vstřícnému, ohleduplnému a empatickému chování. Upozorňuje na důležitost správné komunikace s klienty, protože porozumění slovům lékaře je předpoklad spolupráce. Vztah pacienta a lékaře je specifický, od paternalistické dospěl k partnerské formě, která akcentuje lidská práva, svobodnou volbu alternativních léčebných možností i volbu lékaře. Autor vysvětluje, že hlavním cílem komunikace s pacientem je získání jeho důvěry, neboť jedině tak se bude pacient aktivně podílet na léčbě, bude trpělivě snášet nezbytné procedury a podrobovat se léčebnému režimu. Kniha věnuje pozornost i ošetřovatelské praxi a sociálním službám jako návazným a doplňujícím oblastem primární léčebné péče. Mezi tématy najdeme i pravidla etikety při různých příležitostech, jichž se lékaři účastní, základy etikety při kontaktních situacích, společenských akcích, recepcích, večeřích či kongresech. V knize se objeví i významné osobnosti české medicíny, jako kardiochirurg prof. Jan Pirk, vynikající chirurg prof. Pavel Pafko, předseda České internistické společnosti prof. Richard Češka, přední český psychiatr prof. Cyril Höschl a další dlouholetí praktici, kteří se podělí se čtenáři o své zkušenosti s etiketou ve zdravotnictví.

Vybíráme pro Vás

Original price was: 599 Kč.Current price is: 479 Kč.

Original price was: 849 Kč.Current price is: 679 Kč.

Original price was: 349 Kč.Current price is: 279 Kč.

Kontakt

V případě, že máte o vydání vlastní knihy
a další služby zájem, kontaktujte nás.

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství