Česká revmatologie

Čtvrtletník Česká revmatologie uveřejňuje články týkající se především revmatologie, ale i společné problematiky s dalšími obory, jako jsou ortopedie, imunologie, kožní lékařství, endokrinologie, rehabilitace, farmakologie a vnitřní lékařství.

Originální práce jsou věnovány nejnovějšímu pokroku, kterého bylo dosaženo na českých pracovištích. Přinášejí tak nutné informace o stavu medicíny v této oblasti, tj. o nejnovějších vyšetřovacích metodách, diagnostice chorob či nových způsobech léčby, které jsou u nás k dispozici.

Časopis vydáváme pro Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně.

Kontakt

Odběr

Odběr Dítě a já

Inzerce / vydavatelství