Dítě a já

Dítě a já je čtvrtletník věnovaný maminkám malých dětí a všem jejich blízkým, kteří chtějí ověřené a srozumitelné informace, zajímavé a chytré tipy v návaznosti na témata, která řeší každý den.

Časopis vzniká v úzké spolupráci s lékaři a dalšími odborníky z oblasti zdravotnictví, výživy, sportu a zdravého životního stylu. Do rukou čtenářů se dostává prostřednictvím řízené distribuce v rámci celé České republiky.

Garantem vysoké kvality a atraktivity titulu je společnost EEZY, významný vydavatel zdravotnických titulů a knih, pořadatel seminářů a konferencí pro odbornou veřejnost. Fundovaný a ověřený obsah přehlednou a čtivou formou.

Kontakt

Odběr

Odběr Dítě a já

Inzerce / vydavatelství