Rozhovory s osobnostmi doby covidové

Autor: Mgr. Markéta Mikšová, Bc. Michal Češek, Dis., PhDr. Jana Jílková, Petra Klusáková, Dis., Mgr. Pavlína Perlíková, MUDr. Andrea Skálová, PaedDr. Jaroslava Sladká

Original price was: 299 Kč.Current price is: 249 Kč.

Ihned k odběru
Kniha je souborem rozhovorů s významnými osobnostmi z oblasti zdravotnictví a sociální péče. Na otázky zkušených redaktorů odpovídali: ředitel UZIS prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel společnosti Iresoft Jiří Halousek, prezident UZS a APSS Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, ředitel Národního ústavu duševního zdraví prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., provozní ředitelka společnosti SeneCura Ing. Věra Husáková, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., generální ředitel ZPMV ČR MUDr. David Kostka, MBA, ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, primář interního oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi MUDr. Martin Polák, ředitel ZSS Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči v IKEM a prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA, předseda správní rady sítě ústavů Alzheimer Home MUDr. Boris, Šťastný, MBA,  staronový ministr zdravotnictví ČR a poslanec Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a senátor, onkolog a chirurg prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.   Koupí knihy podpoříte Českou asociaci sester. Z každé zakoupené knihy získá ČAS částku 25 Kč, kterou využije v projektech pomáhajících rozvoji ošetřovatelství v České republice.

Vybíráme pro Vás

Original price was: 299 Kč.Current price is: 239 Kč.

Kontakt

V případě, že máte o vydání vlastní knihy
a další služby zájem, kontaktujte nás.

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství