Provětrávané fasády

Autor: Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.

279 

Ihned k odběru
Rozsah publikace
  • Provětrávané fasády jako výsledek historického vývoje obvodových plášťů budov v důsledku vývoje poznání v oboru stavební fyziky a uživatelských parametrů obvodových plášťů.
  • Základní konstrukční principy provětrávaných fasád z pohledu stavební fyziky, požární bezpečnosti a dalších funkčních požadavků, co je a co není provětrávaná fasáda.
  • Stavebně-fyzikální poměry uvnitř provětrávané fasády s důrazem na zimní období a důsledky z toho plynoucí pro vlastní konstrukční a materiálové řešení provětrávaného obvodového pláště, jeho jednotlivých vrstev a vzájemné koordinace mezi nimi.
  • Konstrukční zásady zabudování otvorových výplní a dalších doplňkových elementů (např. stínících systémů, ochranných zábradlí, koncových prvků speciálních profesí, apod.) do provětrávaných fasád.
  • Konstrukční zásady návazností provětrávaných fasád na sousedící stavební konstrukce (např. spodní stavba, střešní pláště a další varianty fasádních konstrukcí).
  • Teze správného návrhu provětrávaných fasád.
  • Směry dalšího vývoje provětrávaných fasád.

Vybíráme pro Vás

239 

Kontakt

V případě, že máte o vydání vlastní knihy
a další služby zájem, kontaktujte nás.

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství