Melanom – Od neurální lišty po melanom

Autor: Ondřej Kodet

Original price was: 349 Kč.Current price is: 279 Kč.

Ihned k odběru
Tato kniha je komplexním pojednáním problematiky melanomu, nejzhoubnějšího kožního nádoru, který vychází z melanocytů. V práci je diskutován vznik a vývoj zdravých melanocytů, které jsou derivátem neurální lišty. Původem jsou melanocyty řazeny k neuroektodermu. Složitý proces vývoje melanocytů, vyžaduje i specifické mikroprostředí a řadu signálních molekul, které se uplatňují i při vývoji melanomu, a především při jeho progresi. Tyto mechanismy jsou velice podobné a liší se tedy jen kontextem dané tkáně a patologií, která vede na rozdíl od embryogeneze, k tvorbě nádoru. V knize je dále popsána biologie a vývoj melanomu ze zdravých melanocytů, jednotlivé klinické varianty a jejich klinická a histologická diagnostika. Velký důraz je kladen na komplexní nádorové mikroprostředí melanomu, které podporuje nádorový růst a zakládání metastáz. Nádorové mikroprostředí se vedle nádorových melanocytů skládá i z nenádorových buněk jako jsou nádorově asociované fibroblasty, nádor infiltrující lymfocyty či makrofágy.  Všechny tyto buněčné populace se spolupodílí na nádorovém mikroprostředí. Velká část této publikace je věnována historii a současným terapeutickým možnostem. Práce mapuje soudobou léčbu pomocí tzv. cílené léčby BRAF a MEK inhibitory a imunoterapeutické možnosti pomocí anti-CTLA-4 a anti-PD-1 protilátkami. Velkým problémem této léčby je vznik nádorové rezistence na tato léčiva, proto je v této knize věnována pozornost mechanismům rezistence jak na cílenou léčbu, tak i na imunoterapeutické možnosti. Kniha přináší i přehled biomarkerů melanomu s možným prediktivním a prognostickým významem. Poslední část této knihy je věnována novým směrům a trendům jak v diagnostice melanomu, tak i ve vývoji nových léčebných možností. Práce přináší komplexní pohled na nádorovou problematiku melanomu, od vývoje, progrese, diagnostiky tak i léčby.

Vybíráme pro Vás

Original price was: 399 Kč.Current price is: 319 Kč.

Original price was: 1499 Kč.Current price is: 1199 Kč.

Kontakt

V případě, že máte o vydání vlastní knihy
a další služby zájem, kontaktujte nás.

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství