ZDRAVOTNICTVÍ 2024

Typ akce: konference

Odborná konference ZDRAVOTNICTVÍ (a nyní číslovkou 2024) je pořádána již od roku 2014. Zájem o ZDRAVOTNICTVÍ rok od roku strmě narůstá, letos pořadatelé napočítali rekordních 555 účastníků. Sešli se tu odborníci z řad zástupců poskytovatelů a plátců zdravotní péče, špičkoví manažeři firem v oboru spolu se sociálními partnery a zástupci regulátorů a vrcholu státní správy. Během dvou konferenčních dnů tak probíhaly diskuse, setkání, sdílení informací mezi zástupci fakticky všech relevantních aktérů v oblasti zdravotnictví. Hovořilo se o tom, co české zdravotnictví čeká v roce příštím, ale i o přesahu do dalšího období, protože ani o bezprostřední budoucnosti nelze na fóru, jako je toto, diskutovat bez výhledu a vize. Cílem setkání bylo nejen formulovat aktuální problémy v jednotlivých oblastech zdravotnického systému, ale i představit transformační kroky představitelů státu a zákonodárců, podpořit odbornou diskusi mezi ministerstvem zdravotnictví, poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, nabídnout pohled na situaci v českém zdravotnictví zástupcům jednotlivých regionů, představit reálné zkušenosti z praxe zaměstnavatelů i zaměstnanců a v neposlední řadě i zmapovat současný vývoj v českém lékárenství a lékové politice.

Letošní 9. ročník tradiční konference ZDRAVOTNICTVÍ zahájil předseda vlády České republiky Petr Fiala, který spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem převzal nad konferencí záštitu. Oba v úvodu konference osobně vystoupili a je třeba podotknout, že návštěva premiéra vlády (a to kterékoliv) na zdravotnické konferenci je velmi výjimečnou záležitostí. Premiér hovořil o dvou nejdůležitějších tématech, která v tuto chvíli české zdravotnictví řeší jako nejnaléhavější – nedostatek léků a nespokojenost mladých lékařů. Tento problém podle Petra Fialy odráží nedostatek pracovních sil ve zdravotnictví a zároveň nevyváženost mezi primární a specializovanou péčí, kdy se nemocnice stávají nejvytíženější součástí celého systému. Vláda proto hledá řešení, kde to jde: ČR se snaží vyjednat výjimku v EU, aby povolila 24hodinové směny. Lékařské fakulty už reagovaly navýšením počtu studentů, ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dotační programy na rezidenční místa, ministerstvo školství usiluje o zjednodušení kvalifikační přípravy pro odborné asistenty ve zdravotnictví. Efekt těchto kroků se projeví až za několik let. Za významný krok ke stabilitě považuje Fiala loňské přijetí automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Mechanismus valorizace je nastaven tak, aby kopíroval ekonomický růst České republiky, což zvyšuje předvídatelnost celého systému. Změna má vliv na platy lékařů, na straně státu zase zlepšuje plánování výdajů a investic do zdravotnictví.

Program ZDRAVOTNICTVÍ 2024 byl rozčleněn do diskusních panelů: ƒ

  • (Ne)udržitelnost českého zdravotnictví
  • Revoluce v digitalizaci zdravotnictví ČR – dopad EHDS
  • Digitalizace a data
  • Jak pracovat ve zdravotnictví a nezbláznit se?
  • Nemocnice – úhrady v roce 2024 & personální stabilizace
  • Dlouhodobá péče
  • Lékárenství a léková politika


Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství