ŠKOLSTVÍ 2024

Typ akce: konference

Konferenci ŠKOLSTVÍ 2024 pořádal EEZY Events & Education a UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR.

Hlavní témata odborné konference:

  • České školství v roce 2024
  • Změna v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Financování školství v roce 2024
  • Odměňování ve školství v roce 2024
  • Aktuální problémy regionálního školství, podpora technického vzdělávání
  • Odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků – sliby a realita
  • Drogy ve školách a Legalizace marihuany v ČR
  • Kolik má brát ředitel
  • Školní stravování, předpoklad optimální kondice žáků a studentů

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství