HARTMANN SCHOOL AWARDS 2023

Typ akce: Vyhlášení soutěže

Ve středu 11. října v pražské Lucerně proběhlo finále soutěže HARTMANN School Awards. Soutěž je určená studentům středních zdravotnických škol a letos se jí zúčastnil rekordní počet týmů z celé republiky.

„Naším dlouhodobým cílem je kontinuálně zvyšovat prestiž nelékařských zdravotnických oborů. Mladé lidi chceme v rámci jejich přípravy na budoucí povolání motivovat k tomu, aby se zajímali o stav tuzemské zdravotní péče a také se aktivně angažovali při řešení praktických témat a nebáli se přicházet s vlastními nápady,“ řekl na úvod finálního odpoledne Mgr. Jan Civín, LL.M., Governmental Affairs Manager HARTMANN – RICO. Právě společnost HARTMANN – RICO ve spolupráci se společností EEZY Events & Education totiž uspořádala již třetí ročník soutěže HARTMANN School Awards. Soutěž je určená pro studenty středních zdravotnických škol. Cílem projektu je motivovat studenty, aby se více angažovali v procesu zdravotnické péče v odborném i domácím prostředí a nebáli se přinášet vlastní nápady na jeho zlepšení. Účastníci díky ní získávají nejen možnost formulovat a prezentovat své nápady, ale také je následně za pomoci odborníků z oblasti zdravotnictví skutečně realizovat. Letos se do soutěže přihlásilo rekordních 49 týmů ze 49 zdravotnických škol z celkových 96, tedy z více než poloviny všech zdravotnických škol v České republice. Týmy pod vedením mentorů z řad svých učitelů tvořili vždy tři studenti z jedné školy a letos na jaře, tedy v době vyhlášení soutěže, byli všichni soutěžící žáky třetího ročníku. Všechny přihlášené projekty musely být proveditelné v rámci českého prostředí i platné legislativy. Každý tým měl na výběr ze tří tematických okruhů:

  • Nové trendy ve zdravotnictví – Jaké budou hlavní trendy ve zdravotnictví v roce 2030?
  • Nové trendy v domácí péči – Jak by se mělo změnit poskytování domácí péče za 10 let?
  • Proč se stát zdravotní sestrou?

Práce byly hodnoceny dvoukolově, v prvním kole i ve finále je hodnotila odborná porota. Jejími členy byli PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., významný břišní a hrudní chirurg, emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, MUDr. Marek Dvořák, vedoucí lékař na Zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole, Mgr. Jan Civín ze společnosti HARTMANN – RICO a Karel Novotný, MBA, generální ředitel EEZY Events & Education a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Vítězné projekty a jejich autoři

Odpoledne 11. října proběhlo finále soutěže. Tři projekty, které do něj porotci vybrali jako nejlepší, před porotou a svými spolužáky a učiteli jejich autoři prezentovali na podiu Kina Lucerna.

Tým ze Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská ve složení Eva Nekudová, Štěpán Jelínek a Vojtěch Kadlečík prezentoval projekt nazvaný Jaké budou trendy ve zdravotnictví v roce 2030 a budoucnost zdravotnického vzdělávání. Hlavním cílem jejich práce bylo navrhnout nový systém vzdělávání na zdravotnických školách včetně změny kvalifikačních zkoušek, který by zjednodušil jejich vstup do praxe. Při prezentaci připomněli i nedávný výrok ředitele ÚZIS, profesora Duška. Podle něj máme v českém zdravotnictví už jen sedm let na to, abychom předešli „nárazu do zdi“, který může nastat i kvůli nedostatku personálu.

Tým ve složení Jana Pikalová, Monika Daňhelová a Lucie Vacková představil svůj projekt Nové trendy domácí péče v Jihočeském kraji a na Vysočině. Tým reprezentoval Střední zdravotnickou školu v Jindřichově Hradci. Zaujal i požadavkem na zjednodušení studia pro nižší zdravotnický personál.

Projekt Nové trendy v domácí péči – jak by se mělo změnit poskytování domácí péče za 10 let, představil tým ze Střední zdravotnické školy a VOŠZ Vsetín. Jeho členy byli Magdalena Hýžová, Veronika Nováková a Hedvika Petrovická.

V těžké konkurenci tří velmi kvalitních prací nakonec zvítězil projekt vsetínského týmu, druhý byl jindřicho-hradecký tým a třetí Brno, Jaselská. Vítězná práce o poskytování domácí péče v budoucnosti porotu zaujala svou vizí, představila skutečný koncept. Jeho součástí byl i kontrolní náramek pro pacienty, protože právě telemedicína je jednou z cest, která v budoucnu nepochybně bude alespoň zčásti saturovat nedostatek zdravotnického personálu i v ošetřovatelství. Nápad byl výborně rozpracovaný a celý projekt tým navíc dokázal suverénně a s přehledem v Lucerně odprezentovat.

Rozhodně to má smysl

O své dojmy ze soutěže se s námi podělila Martina Šochmanová. „Jsem moc ráda, že jsem byla u této soutěže, a rozhodně nelituji času, který mě to stálo. Naplňuje mě to energií, že má smysl dělat to, co všechno dělám. Účastníci HARTMANN School Awards jsou lidé, kteří určitě v systému zdravotnictví zůstanou, neodejdou nám. A právě o to nám jde. O nedostatku sester se neustále všude hovoří. A i akce jako tahle je přesně to, co pomáhá je udržet. Je to jeden ze způsobů, jak je motivovat. Dříve se na jejich motivaci důraz příliš nekladl a naše generace se tenkrát ani nemohla moc vyjadřovat k tomu, co vidí. Říkalo se nám ‚mlč, ještě jsi moc mladá‘. Teď je to opačně, mohou se k nedostatkům vyjádřit už teď, a to je skvělé.“

Času a energie, kterou soutěži věnoval, nelituje ani Petr Neužil. „Mladí lidé potřebují motivaci, oni ctí hodnoty. A rejstřík hodnot je stále stejný. Práce zdravotní sestry je velmi náročná, těžká a HARTMANN School Awards je motivující pro to, aby mladí v oboru zůstali. Potěšil mě fakt, že studentské týmy jsou schopné se věnovat nějakému skutečnému problému v oboru, pojmenovat ho a přijít s reálným řešením. Práce tří týmů ve finále byly kvalitou velmi srovnatelné a bylo obtížné rozhodnout, která z nich má obsadit první místo. Důležité bylo i to, že všechny tři týmy navrhly i praktickou část řešení. Nejvíc mě ale nadchlo, že leckdy kritizovaná mladá generace není pasivní nebo apatická, jak si my starší často myslíme. Rozhodně to není pravda. Když dostanou téma, jsou schopni ho pojmenovat a vyřešit.“

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství