Digitalizace laboratoří 2023

Konferenci pořádala společnost EEZY Events & Education a generálním partnerem byla společnost Beckman Coulter.

Konference Digitalizace laboratoří 2023 spontánně reagovala na potřebu otevřít diskusi mezi odborníky z prostředí managementu zdravotnických zařízení, IT specialisty, kliniky a manažery laboratoří.

Hlavní témata konference:

Připravenost zdravotnických zařízení na digitalizaci
Datamanagement v rámci nemocnice
Význam klinické laboratoře pro diagnózu
Inovace, moderní trendy v oblasti IT
Kyberbezpečnost

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství