Digitalizace a technologie v sociálních službách 2024

Typ akce: konference

Konferenci Digitalizace a technologie v sociálních službách pořádala ve spolupráci s odborným garantem Asociací poskytovatelů sociálních služeb společnost EEZY Events & Education.

Tato prestižní událost se zaměřila na klíčové otázky související s digitalizací a implementací nových technologií ve sféře sociální péče. Hlavním cílem bylo podpořit diskusi o současných trendech, výzvách a možnostech spojených s rychle se rozvíjejícím polem technologií podporovaných v sociálních službách.

Moderní technologie nabývají na důležitosti i v oblasti sociálních služeb, kde mají potenciál zlepšit kvalitu života klientů, ulehčit práci zaměstnancům a efektivněji alokovat dostupné zdroje.

Konference se zaměřila na řadu klíčových témat, mezi nimiž vynikají:

  • Inovace ve službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Rozvoj eHealth a telemedicíny
  • Technologie podporující duševní zdraví a preventivní péči
  • Digitalizace sociálních služeb ve veřejném sektoru
  • Etické aspekty používání umělé inteligence v sociálních službách

Kontakt

Odběr

Inzerce / vydavatelství