Zdravotnická literatura

Alergologie do kapsy – 2. přepracované a doplněné vydání

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. a doc. MUDr. Ondřej Rybníček, CSc.

Monografie našich předních specialistů v oboru AKI podává stručnou a přehlednou formou podstatné a potřebné informace o diagnostice a léčbě alergických a imunologických onemocnění. Zařazeny jsou alergie respirační a kožní, dle etiologie alergie potravinové i lékové, nechybí rhinokonjunktivitida a astma. Zvláštní pozornost je věnována anafylaxi, tedy život ohrožujícím stavům, urtikám a angioedémům. Dle posledních poznatků a doporučených postupů je zpracována problematika alergenové imunoterapie, čtenář jistě ocení i praktické informace o pylové informační službě, zmíněna je též komplementární role herbální medicíny. Závěrem autoři komentují nejčastější chyby a omyly v dané oblasti, nabídnou užitečné webové adresy a statistické údaje v aktuálních číslech.
Všechny texty v tomto novém vydání knihy byly aktualizovány a doplněny o nejnovější poznatky v oboru.

Atlas EKG

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc., a prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Předkládáme publikaci, která je moderní interpretací elektrokardiografie jako jedné z nejstarších instrumentálních vyšetřovacích metod napříč medicínou. Kniha přináší teoretické znalosti, bez nichž se neobejde žádná lékařská specializace, přehled základních poruch srdečního rytmu a dále velmi detailní zpracování všech dostupných arytmií, a to v podobě, která se zásadně liší od stávajících učebnic. Jedna strana knihy je koncipována jako ukázka EKG křivky, detailní popis podstatných indicií, které se váží k dané diagnóze, a na druhé straně je doplněna typickou kazuistikou tak, aby odpovídala běžné klinické praxi a byla pro čtenáře lépe zapamatovatelná. Kniha je připravována jak v klasické tištěné, tak později v digitální podobě. Součástí publikace v elektronické podobě budou i testy znalostí.

Digitální medicína 2022

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, et al.

Monografie Digitální medicína je prvním komplexním materiálem v ČR, který reflektuje připravenost naší společnosti na skutečnou digitální transformaci medicíny a odráží reálné aktivity center napříč republikou, která se problematikou dlouhodobě zabývají. Reflektuje výrazný potenciál v této oblasti a má ambici integrovat nezávisle na akademické úrovni projekty a aktivity různých subjektů. Je inspirací pro pregraduální i postgraduální výchovu studentů lékařských fakult a absolventů lékařských fakult v přípravě ke specializované způsobilosti. Nejen nastupující generace lékařů, ale kompletní spektrum odborností bez ohledu na věk a délku praxe, plátci zdravotní péče, výrobci léčiv a zdravotnické techniky, farmaceuti, technici a jiné specializace musí pochopit, že digitalizace je jedním ze zásadních předpokladů rozvoje a udržitelnosti moderní medicíny třetího tisíciletí.

Virové infekční nemoci

prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

S postupujícím oteplováním zemí ležících v mírném pásu se stávají aktuálními některá virová infekční onemocnění, která byla dosud typická pro oblasti tropů a subtropů. Jedná se zejména o viry spadající do skupiny arbovirů, tj. viry přenášené mezi obratlovci včetně člověka prostřednictvím členovců sajících krev. Typicky se jedná o komáry a klíšťata, ale také o písečné mouchy nebo pakomáry. Hmyzí přenašeč funguje v těchto případech jako vektor, svůj rezervoár mají arboviry v savcích nebo ptácích. V minulosti to byly hlavně Afrika a Asie, které díky tropickému a subtropickému pásmu představovaly ideální prostředí pro výskyt těchto infekčních nemocí. Nicméně hranice se stále posunuje a i Česká republika na svém území postupně zaznamenává případy těchto infekčních onemocnění nejen z „dovozu“, ale i coby přirozené nákazy. Proto jsme publikaci věnovali jejich problematice. Sestavili jsme ji tak, aby umožnila praktickým lékařům základní náhled a povědomí o těchto onemocněních, která už zdaleka nemůžeme řadit mezi velmi vzácná.

Praktický průvodce současnou kardiologií

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, a kol.

Tato kompaktní publikace by měla sloužit praktickým lékařům i nejširší veřejnosti jako praktický a srozumitelným jazykem sepsaný souhrn nejpodstatnějších kardiovaskulárních onemocnění, s nimiž se setkáváme u našich nemocných. Jsou zde shromážděny nejzákladnější informace, které by měly umožnit rychlou a praktickou schopnost orientace, a to jak lékařům a zdravotníkům, ale i dalším čtenářům. Mohou tak přiblížit příčiny, příznaky a škálu diagnostických prostředků a léčby zvláště zdravotníkům, kteří se touto problematikou nezabývají každý den. Text by měl být tedy základním, a hlavně přehledným nástrojem pro rychlou orientaci zejména pro lékaře a další zdravotnický personál v terénu. Prostřednictvím tohoto stručného přehledu se autoři pokusili zaznamenat ty nejaktuálnější poznatky v oboru tak, aby jednak korespondovaly s principy léčby založené na důkazech, ale zároveň ukazovaly na nejnovější vývojové trendy.

Zápisník pro lékaře / Zápisník pro zdravotní sestry

Také neustále hledáte po kapsách papírky s poznámkami? Tomu je konec – díky tomuto zápisníku můžete mít své každodenní radosti i starosti poznamenané na jednom místě. Udržíte si tak o všem přehled a na nic nezapomenete. Zápisník můžete mít ve dvojím vyhotovení dle vašich preferencí – buď jako prostý poznámkový sešit, který vás nebude nijak limitovat, anebo jako zápisník s vyznačenými kalendářními dny a místem na poznámky po každém měsíci. Vazba je speciálně uzpůsobena tak, aby se vám pohodlně vešel jak do kapsy pláště, tak do tašky. V obou variantách najdete zajímavé citáty z lékařského prostředí, které vás povzbudí, inspirují a pomohou proměnit zdánlivě běžný den v jedinečný. Zápisník vychází s krásnou ilustrací Sáry Kučíkové.
Přejít nahoru