shutterstock_154875428_sm
shutterstock_1065244913_sm

Vzdělávací moduly

Sociální sítě ve školství

Délka trvání kurzu: 8 hodin
Cílová skupina: pedagogičtí a řídící pracovníci
Obsah:

 • efektivní komunikace mezi žákem a učitelem, mezi žáky, školou a rodiči, rodiči navzájem
 • praktická založení volně dostupné stránky bez nutnosti vlastnění účtu žáky – tzv. „Fan page stránka“, dostupnost a uživatelská přívětivost.
 • vkládání zajímavých materiálů a podpora diskuze i mezi žáky – „sdílení dokumentů“ a „Diskuze“
 • možnost sdílení pracovních listů a předloh pro protokoly
 • možnost praktických ukázek
 • odkazy na webové stránky s problematikou učiva
 • odpovědi na organizační otázky a krátké konzultace
 • prezentace, sdílení výukových a názorných filmů
 • rizika sociálních sítí
 • rozvíjení měkkých dovedností
 • vyhledávání a analýza informací – podpora kritického vyhodnocování informací
 • veřejná diskuze nad probíranými tématy
 • možnost práce on-line z domova – „child home office“ – zodpovědnost za práci doma
 • příprava a vzdělávání pedagogů (ne všichni jsou kamarádi se sociálními sítěmi, dokonce nesouhlas a zaujímání negativního postoje k sociálním sítím) – pedagog, který ovládá pohyb po sociálních sítích, využívá je, bývá žáky velmi kladně přijímán, přibližuje se jim bez toho, aniž by ztrácel na autoritě, ba právě naopak – „Měsíc propojených pedagogů“ – model z USA – pomocí Twitteru se zapojilo přes 14 mil. pedagogů sdílejících model na sociální síti
Přejít nahoru