Prodej!
Category:

Patologie střech s povlakovými izolacemi

319 

Kniha obsahuje velké množství informací o poruchách
plochých střešních plášťů s povlakovými izolacemi. Není
možné shromáždit všechny jejich varianty, ale třicet let sbírání
příkladů všeho, čeho byste se na střechách měli vyvarovat, je
nadstandardní informační základnou. V knize zjistíte vše o
vadách a poruchách plochých střešních plášťů s povlakovými
izolacemi. Hlavním benefitem je více než 300 fotografií z
archivu soudního znalce, které popisované vady názorně
dokumentují. Kniha je rozdělena na několik částí a najdete zde
jak obecné informace, tak právní souvislosti, praktické rady
„starého izolatéra“ včetně přehledného členění vyskytujících
se vad a poruch. Autorem je přední odborník na problematiku
izolací a dlouholetý soudní znalec, Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Podrobné informace
Autor Ing. Marek Novotný, Ph.D.
ISBN 978-80-908391-2-0
Počet stran 240
Rozměry 170 x 240 mm

Není skladem

Není skladem

Přejít nahoru