Dvouměsíčník pro ortopedy, traumatology a revmatology

Časopis Ortopedie si klade za cíl být důležitým zdrojem praktických informací pro ortopedy, traumatology a revmatology. Od roku 2007 vychází jako dvouměsíčník.

 

Distribuován je zdarma v nákladu 1200 kusů ortopedům, revmatologům a traumatologům.

 

Formou původních prací, přehledových článků a kazuistik, obsahujících souhrny v českém a anglickém jazyce, recenzí odborných knih, zpráv z kongresů a článků z historie ortopedie poskytuje časopis pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům. Časopis Ortopedie byl zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Termíny vydání, formáty a ceník inzerce

Mediakit v pdf si můžete stáhnout zde.

Přejít nahoru