Vize společnosti EEZY Events & Education je budovat řadu odborných pravidelných multioborových a oborových konferencí zejména v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a veřejné správy. Dbáme na to, aby naše konference vždy byly postaveny na kvalitním odborném obsahu. Cílem je budování dlouhodobých platforem pro setkávání odborníků napříč segmenty. Čerpáme z mnohaletých zkušeností našeho týmu s tvorbou a pořádáním odborných setkání a zkušeností z mediálního prostředí. Konkurenční výhodou je také strategická a úzká spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů (UZS), která má se svými zaměstnavatelskými svazy dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a neziskový sektor, s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu, šetrné energetiky a veřejné správy. Má zastoupení v Radě pro hospodářskou a sociální dohodu (Tripartita) i ve většině tripartitních pracovních týmů. UZS má přístup na jednání Legislativní rady vlády (LRV). V oblasti Zdravotnictví a školství mají konference připravované týmem EEZY Events & Education více než šestiletou tradici a konference patří k nejzásadnějším oborovým setkáním v České republice. 

 

Vize společnosti EEZY Publishing dominantně směřuje do dvou oblastí. První je vydavatelská činnost v oblasti zdravotnictví. Cílem je poskytovat mediální servis prostřednictvím řady odborných periodik, jako je odborně-publicistický měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy Zdravotnictví a medicína a řada dalších odborných titulů jako jsou Vakcinologie a Ortopedie. Druhou klíčovou oblastí je nakladatelská činnost především v oblasti odborné literatury a B2B titulů. Náš tým se může opřít o mnohaleté zkušenosti z vedení velkého knižního nakladatelství. Připravujeme řadu knih, které mapují úspěchy českých podnikatelů, shrnují a popisují historii měst a územních samosprávných celků v České republice

Přejít nahoru